Faktuelle oplysninger

Antal elever

Oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
Skolen er organiseret i 2 afdelinger:
0. - 5. årg. og 6. - 9. årg.
 
 

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her: Skolens klasser

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet:  

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere: